پاستوریزه، استریلیزه، هموژنیزه و فاراد چه فرقی با هم دارند؟

همیشه هنگام خرید شیر یکی از این 4 نام یا عنوان را می بینیم که هر کدام مفهوم جداگانه ای دارند. بررسی ها نشان می دهند، پاستوریزه به معنی حرارت دادن به مواد غذایی تا قبل از رسیدن آنها به نقطه جوش است و در این فرآیند عوامل بیماری زا از بین می روند.  فاراد: […]

Continue Reading