مایع پاستوریزه

پاستوریزاسیون یا پاستوریزاسیون فرآیندی است که طی آن ، غذاهای بسته بندی شده و غیر بسته بندی شده (مانند شیر و آب میوه) با گرمای خفیف ، معمولاً تا کمتر از 100 درجه سانتیگراد (212 درجه فارنهایت) ، برای از بین بردن پاتوژن ها و افزایش عمر مفید درمان می شوند. این فرایند برای از […]

Continue Reading