مایع پاستوریزه تخم مرغ – پاستوریزه

پاستوریزاسیون تخم مرغ پاستوریزاسیون روندی است که در آن با استفاده از حرارت بالا ، باکتریهای پاتوژن را از بین می برند، در این صنعت با توجه به تنوع محصولات ، زمان ودماهای متفاوتی جهت پاستوریزاسیون مورد استفاده قرار می گیرد که در این راستا انواع میکروبهای بیماری زا از بین می روند و محصول […]

Continue Reading