تاریخچه تخم مرغ

تخم مرغ قرن ها منبع پروتئینی بوده است. زمانی در هزاره دوم پیش از میلاد مرغ جنگل قرمز وحشی هندی ، جد مرغ مدرن در سراسر اروپا ، چین و خاورمیانه پراکنده شد. تاریخ هند شرقی نشان می دهد که مرغ های وحشی از اوایل سال 3200 قبل از میلاد اهلی شدند. سوابق مصری و […]

Continue Reading